Flödesmätare MagFlux 7200

 

MagFlux används till mätning och registrering av flöde i slutna rörsystem med elektriskt ledande medium.


Högsta mätnoggranhet ända ner till 0,2 m/s i flödeshastighet.

Rensningspluggar kan köras genom mätaren.

Enkel hantering med logisk menystruktur. Texter på svenska.

MJK Automation AB är ett helt privatägt svenskt bolag.

MJK Automation AB  levererar mätutrustning till bl.a. Vattenrening, Vattenkraft, Kommuner,

Industri och Forskning.

MJK Automation AB säljer och lagerför produkter i Sverige från följande leverantörer:

MJK Automation A/S, Teledyne ISCO, SI Analytics, YSI Inc., Sensorex,

Pronamic, ACS Control System m.fl.Broschyrer

Klicka på bilderna för att ladda ner.

MagFlux
Brädd
Chatter