Flödesmätning av spillvatten och dagvatten

Portabel flödesmätare Isco 2150 A/V

  • Mäter flöde, nivå och hastighet
  • Batteridrift
  • Inbyggd logger
  • GSM/GPRS
  • Dränkbar, IP68
  • Svensk programvara

Användningsområden

  • Avloppsnät, Dagvatten, Deponianläggningar, Rörnätsundersökningar
  • Lokalisera inläckage
  • Flödesstudier och undersökningarMJK Automation AB är ett helt privatägt svenskt bolag som levererar mätutrustning till bl.a. Vattenrening, Vattenkraft, Kommuner, Industri och Forskning.

MJK Automation AB säljer och lagerför produkter i Sverige från följande leverantörer:

MJK Automation A/S, Teledyne ISCO, SI Analytics, YSI Inc., Sensorex, Pronamic m.fl.Broschyrer

Klicka på bilderna för att ladda ner.
Portabel flödesmätning
Flödesmätning öppna system