Spam från "marcus.jansson@mjk.se"

 

Någon skickar för tillfället ut spam med "marcus.jansson@mjk.se" som avsändare.

Lite olika innehåll men man uppmanas hämta filer på Dropbox.

GÖR INTE DETTA!

Vi kommunicerar inte med våra kunder via Dropbox.

Andra e-postmeddelanden från Marcus inte spam.

Portabel flödesmätning

Portabel flödesmätare Isco 2150 A/V

  • Mäter flöde, nivå och hastighet
  • Batteridrift
  • Inbyggd logger
  • GSM/GPRS
  • Dränkbar, IP68
  • Svensk programvara

Användningsområden

  • Avloppsnät, Dagvatten, Deponianläggningar, Rörnätsundersökningar
  • Lokalisera inläckage
  • Flödesstudier och undersökningarMJK Automation AB är ett svenskt bolag.

MJK Automation AB  levererar mätutrustning till bl.a. Vattenrening, Vattenkraft, Kommuner,

Industri och Forskning.

MJK Automation AB säljer och lagerför produkter i Sverige från följande leverantörer:

MJK Automation A/S, Teledyne ISCO, SI Analytics, YSI Inc., Sensorex,

Pronamic, ACS Control System m.fl.Tidningar

Klicka på bilderna för att ladda ner.
#3
#2
#1 2017