Apparatskåp för pumpstationer med kompletta funktioner.Pumpstationen kan vara styrd av en pumpstyrning eller en komplett dataövervakning och pumpstyrning.

Bilden visar ett apparatskåp till en avloppspumpstation med följande funktioner:

  • Nivåmätning
  • Pumpstyrning alternerande drift av 2 pumpar
  • Mjukstarter
  • Nöddriftstyrning via högnivåvippa
  • Bräddningsregistrering
  • Temperatur i lokal
  • Övervakning med larm via GSM
  • Loggning av driftdata, nivå, bräddning


BroschyrerMµ Connect i pumpstation