Apparatskåp för vattendistribution.


Används vid tryck­stegringsstationer och i mätbrunnar på vattenledningsnätet.

Bilden visar ett apparatskåp till en tryckstegringstation med följande funktioner:

  • Flödesmätning med larm för högt flöde
  • Tryckmätning med larm för lågt och högt tryck
  • Loggning av flöde och tryck
  • Övervakning med larm via GSM