Display/Pumpstyrning/Flödesmätare DPAVäggmontagePanelmontage

Universal färgdisplay för 0/4-20 mA insignaler med matning för 2-trådsgivare.


Tydlig visning på färgdisplay. Mätvärde kan presenteras både analogt och digitalt som bargraf, visare, siffror och symboler.

 

Programinställning finns för pumpstyrning av upp till 4 pumpar, linjärisering av t.ex volymer i tankar eller för flödesmätning.

  • Montage för vägg, panel eller Din-skena
  • Insignal och utsignal är galvaniskt skilda
  • Matning till 2-trådsgivare
  • Reläutgångar 0, 2 eller 4 st
  • Valbar visning på färgdisplay
  • Funktioner för pumpstyrning
  • Inbyggd logger ≈ 500 000 mätvärden
  • Programval för linjärisering av flödesberäkning
  • Utmärkt för nivå-, tryck- och temperaturgivare