Datalogger Chatter®Rörmontage


Väggmontage

Datalogger konstruerad för att mäta i installationer för dricks- och avloppsvatten.

  • Nivåloggning i borrade dricksvattenbrunnar
  • Bräddflödesregistrering vid bräddöverfall
  • Nivåloggning i sjöar, älvar, dammar och reservoarer

 

Har inbyggd flerkanalig dataloggning, ett GSM/GPRS modem och ett inbyggt batteri med en livstid på upp till 10 år.

 

Finns i två varianter en för montering direkt på nivårör och en för väggmontage.

  • Kan användas som separat logger.
  • Chatter Link PC-program för datahämtning.
  • Dataöverföring kan ske med e-post.
  • Dataöverföring via Modbus eller Comli.
  • Kan sända data och larm som SMS.
Chatter® på nivårörBräddregistrering i brunn