Mätränna för flödesmätning, typ H, HS, HL


Denna typ av mätränna är en blandning av mätöverfall (skibord) och ränna. Den har mätöverfallets känslighet kombinerat med rännans självrensande förmåga.

Den plana botten, utan dämning av vattenströmmen, gör att sediment inte fastnar i rännan.

H-rännan har ett stort mätomfång, det största av alla typer av mätanordningar för öppna kanaler.

H-rännan är också anpassningsbar till mätapplikationens utformning. Den kan appliceras i en kanal, kopplas till ett utloppsrör, placeras i ett dike, etc.
Enkel H-ränna

H-ränna med röranslutningar och mätkammare för nivågivareTips

Montageinstruktion
Broschyrer
Flöde öppna system