Flödesmätränna typ Parshall


Parshall mätrännor tillverkade enligt ISO 9826

Förutsättning för Parshallrännan är att det råder ett "fritt flöde" d.v.s. att strömningen inte påverkas av nivåförhållanden nedströms rännan.

Vanliga applikationer kan vara:

  • Inkommande avloppsvatten på reningsverk
  • Utgående renat avloppsvatten
  • Bräddat avloppsvatten
  • Utgående industriellt avloppsvatten

Mätrännan förses med en flödesmätare oftast med ultraljudsgivare mjk 713U.

Om en flödesmätare med tryckgivare ska användas förser man rännan med en mätkammare.

Mätrännorna tillverkas normalt i rostfritt stål och som option i syrafast stål.


Tips

Montageinstruktion
Broschyrer
Flöde öppna system