Flödesmätare Signature®


Signature® flödesmätare är konstruerad för mätning och registrering av flöde i applikationer med mätöverfall, mätrännor samt area-/hastighetsmätning i kanaler och delvis fyllda rör.

Signature®

 • passar till alla mätöverfall, mätrännor, kanaler och delvis fyllda rör
 • kan väljas med bubbler-, ultraljuds-, area/hastighet-- eller lasergivare
 • kan även hantera andra mätparametrar t.ex. regn, pH och temperatur
 • har inbyggd logg och rapportgenerator för t.ex. en komplett dygns- eller veckorapport
 • har USB anslutning för att hämta loggade mätvärden och rapporter direkt till ett USB-minne
 • kan ha mA utsignal/er och pulsutgång (t.ex. för styrning av provtagare)
 • kan hanteras med ISCO Flowlink PC-program


 • A/H-givare
  A/H-givare
 • Ultraljudsgivare
  Ultraljudsgivare
 • Lasergivare
  Lasergivare