Isco flödeslogger serie 2100
2150 Area/Hastighet
och 2191 batteri2150 A/H i brunn

Flödesmätning i kanaler och delvis fyllda rör utan behov av mätrännor eller skibord. Mäter även backflöde.

 

Denna serie kombinerar den senaste teknikutvecklingen med robust kapsling, flexibilitet och enkelt handhavande. Kapslingarna är helsvetsade och klarar de kärvaste miljöer, IP68.

 

Isco 2100 används för korttids mätningar eller under längre undersökningar.
Isco 2100 kan användas med batteridrift 12 V DC, solceller eller 230 V AC nätdrift.

 

Exempel på användningsområden är Spillvatten, Dagvatten, Lakvatten,  Älvar, Åar, Avloppsreningsverk samt Deponier och Soptippar

Enkel att använda:
Isco 2150 A/H mäter både nivå och hastighet för att beräkna flöde i öppna kanaler eller rör.


Installationen är enkel: Ange rördimension eller kanalbredd. Isco 2150 A/H beräknar och visar automatiskt flödesmängden, även flöde i kanaler med oregelbunden form beräknas.
Flödesvärde, nivå, hastighet, temperatur samt analysdata för att utvärdera mätpunkten lagras i loggerns minne och töms enkelt  via en USB-kabel och Svensk Programvara, Flowlink.

Isco 2110 mäter vattennivå med en ultraljudsgivare och används i applikationer där en mätränna eller överfall monterats.
Exempel på användningsområden är Bräddmätning, Pumpstationer, Avloppsreningsverk, Dammar och Läckagemätning.

Isco 2100 serien är uppbyggd med stackbara moduler för olika applikationer, upp till 4 moduler på samma batterilåda.

  • Robust dränkbar kapsling
  • Rymligt minne
  • Mycket låg strömförbrukning
  • Flexibel
  • 2101 Display/tömningsenhet, den bärbara datorn kan stanna på kontoret
  • 2110 Ekolodsgivare, har ett dödband på 6 cm!
  • 2150 Area/hastighetsgivare, flexibel spetsteknologi
  • GSM/GPRS-modem, även du kan stanna på kontoret. Avläsning av data antingen via uppringning eller via hemsida.
Area-/hastighetsgivaren monterad i rör