Avluftad kopplingslådaAvluftad kopplingslådaAvluftad kopplingslåda med display

Kopplingslådan används med fördel som skarvdosa till nivågivare. Den är utrustad med plintar för anslutning av givarens kabel och med plintar för anslutning av den egna kabeln.

Kopplingslådan är utrustad med en luftnippel som gör att lådan "andas". Det är nödvändigt för att erhålla en riktig nivåsignal.

Detta är viktigt då de flesta nivågivare har en luftslang som ska kompensera för lufttrycket. Ansluts nivågivaren till en tät kopplingslåda kompenseras den för det lufttryck som råder då locket monteras.

Om lokal visning av mätvärdet önskas ute vid givaren förses kopplingslådan med ett displaylock, mjk 531


BroschyrNivåmätning