BrunnskorsSäker upphängning av utrustning i brunnar.


Brunnskorset ger en stadig och enkel upphängning av utrustning i brunnar.


Enkelt att justera för anpassning till olika brunnsdiametrar.