Nivågivare Keram-30


Keram-30 är en robust keramisk, kapacitiv tryckgivare för nivåmätning i allt från slam till dricksvatten.

Applikationer

  • Nivå i pumpstationer
  • Nivå (flöde) vid bräddmätställen
  • Nivå i reservoarer och tankar
  • Nivå i flödesmätkanaler
  • Nivå i sjöar och dammar

Kännetecken

  • Onoggrannhet < ±0,2 %
  • Maximal drift per år < 0,1 %
  • Kan levereras med 1" montagegänga
  • Som standard 12 m kabel
  • Tung och robust

Mätområde
0-100 cm, 0-3 m, 0-5 m eller 0-10 m
Material
Hus i syrafast stål (ASTM 316L, 1.4404 ), membran Al2O3, tätning Viton®, kabel PE (polyeten)
Matning
2-tråd, 12-30 V DC
Utsignal
4-20 mA