Läckagelarm PUK och PUKKPUKPUKK

Enkla läckagelarm för konduktiva vätskor.

 

PUK kompletteras med en elektronikenhet t.ex. mjk 501 medan PUKK har elektroniken inbyggd tillsammans med elektroderna.

 

Kännetecken:

  • Enkel, robust och prisvänlig lösning för läckagelarm
  • Kopplingshus i POM, elektroder i rostfritt stål

 
Funktion:

Ledningsförmåga

Utgång:

PUK: Beroende på vald elektronik

PUKK: Relä med kontaktslutning