Nivålod HT 010/HT 110Nivålod HT 010Nivålod HT 110

Nivålodet tillhör standardutrustningen för mätning av grundvattennivå.

 

Lodet utmärker sig genom en enkel, snabb och riktig mätning av vattennivån.

 

Olika varianterna av nivålodet gör det möjligt att välja  den modell som passar de individuella kraven på mätning t.ex. när det gäller kabellängd, bottensensor, temperatur eller konduktivitetsmätning.

  • Ljus- och ljudsignal (option) vid kontakt med vatten.
  • Inga störande delar vid upprullning
  • Robust konstruktion med låg vikt
  • Bottensensor som tillbehör för lodning av djup
  • 4 olika modeller för olika krav
  • Stor valfrihet när det gäller kabellängd
BroschyrNivåmätning