Nivårelä mjk 501 med nivåelektroder


För larm eller enkel tömning/fyllningsfunktion.

Applikationer:

  • Nivålarm i bassänger och tankar
  • Start/Stopp för dräneringspumpar
  • Bräddregistrering i pumpstationer

Kännetecken:

  • Enkel, robust och prisvänlig nivåstyrning
  • Kopplingshus i POM, isolerade elektroder i syrafast stål

Matning:
230(115) V AC, 12 V DC


Funktion:

Ledningsförmåga

Utgång:
Relä med kontaktslutning