Nivåmätare/Pumpstyrning mjk "Shuttle"


Shuttle är en avancerad ultraljuds nivåmätare med intelligent, stabilt mätsystem.


Avsedd för nivåmätning i bassänger, reservoarer, pumpstationer, tankar, slamcontainrar mm. Inbyggda funktioner för bland annat larm, pumpstyrning och alternering.

  • Enkel inställning med tydlig, instruerande display.
  • Mätområde från 0-10 cm till 0-15 m, med samma givare.
  • Matning 230 V AC eller 10-35 V DC.
  • 2 reläutgångar för larm eller pumpstyrning.
  • Skalerbar mA signal.
  • Självlärande mätsignal för eliminering av störobjekt.
  • Display visar givarens signalstyrka.
  • Ultraljudsgivare med robust konstruktion, inbyggd  temperaturgivare och snäv spridningsvinkel (3°).