Nivåmätare SonoiX


Avancerad ultraljuds nivåmätare med intelligent mätsystem.
Avsedd för nivåmätning i kemikalietankar, bassänger, reservoarer, pumpstationer,
slamcontainrar mm.

  • 2-tråds kopplad nivåmätare
  • 4-20 mA signal
  • Enkelt valbart mätområde 0-8 m
  • Matning 15-35 V DC
  • Display för inställning


BroschyrNivåmätning