Regn



Nederbördsmätare



Regnmätare mjk pro



Regnmätare
meteorologisk



Regnmätare Isco 674



Vind



Vindmätare



Temperatur pt-100
inne-/utetemp.