Uthyrning


MJK har en stor uppsättning produkter för uthyrning

Ibland finns kanske inte behovet att köpa en provtagare.
Då kan man hyra utrustning hos oss. Detta kan ske för kortare perioder som en vecka eller under en längre tid, månadsvis.
För hjälp att välja lämplig utrustning och för kostnadsförslag, kontakta oss tel. 0533‌-‍177 50.

Portabla hyrprovtagare
Isco GLSIsco 6712